Наша команда

Smile Centrum Височани

Контакти

ул. Jandova 598/1, 190 00 - Прага 9

Тел.: 222 222 230 
E-mail: scstomatologie@gmail.com

Час роботи:
Пн - Чт     7:00 - 19:00
Пт     7:00 - 16:00

Записаться онлайн

Для наших пациентов мы предлагаем возможность записи через интернет.

Олег РІДЧЕНКО
Олег РІДЧЕНКОПровідний лікар стоматолог
Азар БACЕЛ
Азар БACЕЛЛікар-стоматолог
Ольга КАВУН
Ольга КАВУНЛікар-стоматолог
Ольга МАТЯШ
Ольга МАТЯШЛікар-стоматолог
Катерина ВАРАВІНА
Катерина ВАРАВІНАЛікар-стоматолог
Нікола ЛУКАЧОВА
Нікола ЛУКАЧОВАГігiєністка
Петра ШЕДОВА
Петра ШЕДОВАМедсестра
Анна СІЩУК
Анна СІЩУКМедсестра
Івана ВАРІКОВА
Івана ВАРІКОВАМедсестра
Ганна ЯЦЕНЮК
Ганна ЯЦЕНЮКМедсестра
Марина МІСАРОШ
Марина МІСАРОШМедсестра

Smile Centrum Виногради

Контакти

ул. Lublaňská 1015/13, 120 00 - Прага 2

Тел.: 222 222 230 
E-mail: scstomatologie@gmail.com

Час роботи:
Пн - Чт     7:00 - 19:00
Пт     7:00 - 16:00
Сб     8:00 - 16:00 або за домовленістю

Записатися онлайн

Для наших пацієнтів ми пропонуємо можливість записатися на прийом онлайн.

Владислав РІДЧЕНКО
Владислав РІДЧЕНКОПровідний лікар стоматолог-імплантолог
Роман КАДЛЕЦ
Роман КАДЛЕЦЛікар-стоматолог
Дмитро ЗАХАРОВСЬКИЙ
Дмитро ЗАХАРОВСЬКИЙЛікар-стоматолог
Габріела КРАМАРОВА
Габріела КРАМАРОВАГігієністка
Якуб МАТУШКА
Якуб МАТУШКАГігієніст
Вероніка ФОРМАНКОВА
Вероніка ФОРМАНКОВАМедсестра
Наталія ВУЧКОВИЧ
Наталія ВУЧКОВИЧМедсестра
Марія Юркевич
Марія ЮркевичМедсестра
Ріма Янчікова
Ріма ЯнчіковаМедсестра

Smile Centrum Летняни

Контакти

ул. Škrábkových 777/2, 199 00 - Прага 18

Тел.: 222 222 230 
E-mail: scstomatologie@gmail.com

Час роботи:
Пн - Чт 7:00 - 15:00
Пт 7:00 - 16:00

Записатися онлайн

Для наших пацієнтів ми пропонуємо можливість записатися на прийом онлайн.

Олег РІДЧЕНКО
Олег РІДЧЕНКОПровідний лікар стоматолог
Віталій ЛИСЕНКО
Віталій ЛИСЕНКОЛікар-стоматолог
Володимир КОРСА
Володимир КОРСАЛікар-стоматолог
Анна ЛИСЕНКО
Анна ЛИСЕНКОЛікар-стоматолог
Олег КУРИЛЬОВ
Олег КУРИЛЬОВЛікар-стоматолог
Аліна БАБЕК
Аліна БАБЕКЛікар-стоматолог
Леона ШИРКОВА
Леона ШИРКОВАГігієністка
Люсія ПЕТРОВИКОВА
Люсія ПЕТРОВИКОВАГігієніст
Анета МРКАЧКОВА
Анета МРКАЧКОВАМедсестра
Петра КОПЕЦКА
Петра КОПЕЦКАМедсестра
Олександра ЯРОШ
Олександра ЯРОШМедсестра

Smile Centrum Горні Почерніце

Контакти

ул. Náchodská 762/65, 193 00 - Прага 20

Тел.: 222 222 230 
E-mail: scstomatologie@gmail.com

Час роботи:
Пн - Чт     7:00 - 19:00
Пт     7:00 - 16:00

Записатися онлайн

Для наших пацієнтів ми пропонуємо можливість записатися на прийом онлайн.

 Сергій КЛАНОВЕЦЬ
Сергій КЛАНОВЕЦЬ Провідний лікар стоматолог
Мар'яна ПАЛОК
Мар'яна ПАЛОКЛікар-стоматолог
Роман ЯКІМОВИЧ
Роман ЯКІМОВИЧЛікар-стоматолог
Катержина ВЛЧКОВА
Катержина ВЛЧКОВАЛікар-стоматолог
Нікола ЧМЕЛІКОВА
Нікола ЧМЕЛІКОВАГігієністка
Рената ГОМЕЛОВА
Рената ГОМЕЛОВАГігієністка
Адела ЧАУТУРОВА
Адела ЧАУТУРОВАМедсестра
Наталія ПИЛИП
Наталія ПИЛИПМедсестра
Евгенiя ПАЛОК
Евгенiя ПАЛОКМедсестра
Джулi ХЕЙБАЛОВА
Джулi ХЕЙБАЛОВАМедсестра

Наші контакти

Smile Centrum Височани

Smile Centrum Височани

вул. Jandova 598/1, 190 00 - Прага 9

Час роботи:
Пн: 7.30 - 19.00
Вт: 7.30 - 17.00
Ср: 7.30 - 19.00
Чт: 7.30 - 19.00
Пт: 8.00 - 16.00
Сб: ЗАЧИНЕНО
Нд: ЗАЧИНЕНО