Наша команда

Smile Centrum Височани

Ольга МАТЯШ
Ольга МАТЯШПровідний лікар-стоматолог
Азар БACЕЛ
Азар БACЕЛЛікар-стоматолог
Тереза БЯЛКОВА
Тереза БЯЛКОВАЛікар-стоматолог
Лаура КOВАЧIКОВА
Лаура КOВАЧIКОВАЛікар-стоматолог
Олег РІДЧЕНКО
Олег РІДЧЕНКОЛікар-стоматолог
Анета МРКАЧКОВА
Анета МРКАЧКОВАМедсестра
Івана ВАРІКОВА
Івана ВАРІКОВАМедсестра
Марина МІСАРОШ
Марина МІСАРОШМедсестра
Петра ШЕДОВА
Петра ШЕДОВАМедсестра
Ганна ЯЦЕНЮК
Ганна ЯЦЕНЮКГігієністка

Smile Centrum Виногради

Владислав РІДЧЕНКО
Владислав РІДЧЕНКОПровідний лікар стоматолог-імплантолог
Роман КАДЛЕЦ
Роман КАДЛЕЦЛікар-стоматолог
Дмитро ЗАХАРОВСЬКИЙ
Дмитро ЗАХАРОВСЬКИЙЛікар-стоматолог
Олександр ШЕВЧЕНКО
Олександр ШЕВЧЕНКОЛікар-стоматолог
Чун-Ю КУО
Чун-Ю КУОЛікар-стоматолог
Шахбаз ФАТЕМЕРАПАНДIС
Шахбаз ФАТЕМЕРАПАНДIСЛікар-стоматолог
Марія ЮРКЕВИЧ
Марія ЮРКЕВИЧМедсестра
Ріма ЯНЧIKOВА
Ріма ЯНЧIKOВАМедсестра
Інна ПОБЕРЕЖНА
Інна ПОБЕРЕЖНАМедсестра
Едіта РАДВАНОВСЬКА
Едіта РАДВАНОВСЬКАМедсестра
Любов КЛIМЕНТОВА
Любов КЛIМЕНТОВА Медсестра
Яна МАЧАЧКОВА
Яна МАЧАЧКОВАМедсестра
Наталія КУЗIК
Наталія КУЗIКМедсестра
Габріела КРАМАРОВА
Габріела КРАМАРОВАГігієністка
Якуб МАТУШКА
Якуб МАТУШКАГігієніст

Smile Centrum Летняни

Олег РІДЧЕНКО
Олег РІДЧЕНКОПровідний лікар стоматолог
Володимир КОРСА
Володимир КОРСАЛікар-стоматолог
Анна ЛИСЕНКО
Анна ЛИСЕНКОЛікар-стоматолог
Віталій ЛИСЕНКО
Віталій ЛИСЕНКОЛікар-стоматолог
Аліна БАБЕЦ
Аліна БАБЕЦЛікар-стоматолог
Олена НЕГРІЯ
Олена НЕГРІЯЛікар-стоматолог
Тетяна ПОГРАНІЧНА
Тетяна ПОГРАНІЧНАМедсестра
Oлександра ЯРОШ
Oлександра ЯРОШМедсестра
Петра КОПЕЦКА
Петра КОПЕЦКАМедсестра
Вероника ВЕСЕЛА
Вероника ВЕСЕЛАГігієністка
Тереза НОВОТНА
Тереза НОВОТНАГігієністка

Smile Centrum Горні Почерніце

 Сергій КЛАНОВЕЦЬ
Сергій КЛАНОВЕЦЬ Провідний лікар стоматолог
Мар'яна ПАЛОК
Мар'яна ПАЛОКЛікар-стоматолог
Роман ЯКІМОВИЧ
Роман ЯКІМОВИЧЛікар-стоматолог
Мартiн МIХАЛЕК
Мартiн МIХАЛЕКЛікар-стоматолог
Катержина ВЛЧКОВА
Катержина ВЛЧКОВАЛікар-стоматолог
Валентина КРАВЕТС
Валентина КРАВЕТСМедсестра
Адела ЧАУТУРОВА
Адела ЧАУТУРОВАМедсестра
Наталія ПИЛИП
Наталія ПИЛИПМедсестра
Евгенiя ПАЛОК
Евгенiя ПАЛОКМедсестра
Джулi ХЕЙБАЛОВА
Джулi ХЕЙБАЛОВАМедсестра
Нікола ЧМЕЛІКОВА
Нікола ЧМЕЛІКОВАГігієністка
Рената ГОМЕЛОВА
Рената ГОМЕЛОВАГігієністка

Наші контакти

Smile Centrum Височани

вул. Jandova 598/1, 190 00 - Прага 9

Час роботи:
Пн: 7.30 - 19.00
Вт: 7.30 - 17.00
Ср: 7.30 - 19.00
Чт: 7.30 - 19.00
Пт: 8.00 - 16.00
Сб: ЗАЧИНЕНО
Нд: ЗАЧИНЕНО