Наша команда

Smile Centrum Височани

Ольга МАТЯШ
Ольга МАТЯШПровідний лікар-стоматолог
Олег РІДЧЕНКО
Олег РІДЧЕНКОЛікар-стоматолог
Тереза БЯЛКОВА
Тереза БЯЛКОВАЛікар-стоматолог
Катерина ВАРАВІНА
Катерина ВАРАВІНАЛікар-стоматолог
Петра ШЕДОВА
Петра ШЕДОВАМедсестра
Івана ВАРІКОВА
Івана ВАРІКОВАМедсестра
Ганна ЯЦЕНЮК
Ганна ЯЦЕНЮКМедсестра

Smile Centrum Виногради

Владислав РІДЧЕНКО
Владислав РІДЧЕНКОПровідний лікар стоматолог-імплантолог
Роман КАДЛЕЦ
Роман КАДЛЕЦЛікар-стоматолог
Дмитро ЗАХАРОВСЬКИЙ
Дмитро ЗАХАРОВСЬКИЙЛікар-стоматолог
Наталія ВУЧКОВИЧ
Наталія ВУЧКОВИЧМедсестра
Марія Юркевич
Марія ЮркевичМедсестра
Ріма Янчікова
Ріма ЯнчіковаМедсестра
Габріела КРАМАРОВА
Габріела КРАМАРОВАГігієністка
Якуб МАТУШКА
Якуб МАТУШКАГігієніст

Smile Centrum Летняни

Олег РІДЧЕНКО
Олег РІДЧЕНКОПровідний лікар стоматолог
Володимир КОРСА
Володимир КОРСАЛікар-стоматолог
Анна ЛИСЕНКО
Анна ЛИСЕНКОЛікар-стоматолог
Олег КУРИЛЬОВ
Олег КУРИЛЬОВЛікар-стоматолог
Анета МРКАЧКОВА
Анета МРКАЧКОВАМедсестра
Петра КОПЕЦКА
Петра КОПЕЦКАМедсестра
Тереза НОВОТНА
Тереза НОВОТНАГігієністка

Smile Centrum Височани

 Сергій КЛАНОВЕЦЬ
Сергій КЛАНОВЕЦЬ Провідний лікар стоматолог
Мар'яна ПАЛОК
Мар'яна ПАЛОКЛікар-стоматолог
Роман ЯКІМОВИЧ
Роман ЯКІМОВИЧЛікар-стоматолог
Катержина ВЛЧКОВА
Катержина ВЛЧКОВАЛікар-стоматолог
Адела ЧАУТУРОВА
Адела ЧАУТУРОВАМедсестра
Наталія ПИЛИП
Наталія ПИЛИПМедсестра
Евгенiя ПАЛОК
Евгенiя ПАЛОКМедсестра
Джулi ХЕЙБАЛОВА
Джулi ХЕЙБАЛОВАМедсестра
Нікола ЧМЕЛІКОВА
Нікола ЧМЕЛІКОВАГігієністка
Рената ГОМЕЛОВА
Рената ГОМЕЛОВАГігієністка

Наші контакти

Smile Centrum Височани

Smile Centrum Височани

вул. Jandova 598/1, 190 00 - Прага 9

Час роботи:
Пн: 7.30 - 19.00
Вт: 7.30 - 17.00
Ср: 7.30 - 19.00
Чт: 7.30 - 19.00
Пт: 8.00 - 16.00
Сб: ЗАЧИНЕНО
Нд: ЗАЧИНЕНО