Image

Keramické výplně

Inlay, Onlay, Overlay

Jsou to trvalé protetické výplně zubu, zhotovené v laboratořích přímo na míru, které se tmelícími materiály upevňují do kavity zubu, téměř je nerozeznáte od vlastní zubní tkáně. Mohou být i součástí protetické práce. Jsou velmi odolné a vyráběné z materiálu, aby nebylo možné je poškrábat.

Postup:

  • Preparace zubu, což znamená nabroušení jej s cílem zajistit
    prostor pro umělý materiál. Otiskování.
  • Zhotovení protetické výplně.
  • Zhotovená výplň se „nacementuje“ na daný zub, tím je práce
    považována za dokončenou.

Inlay – pro výplně I. A II. Kavity

Onlay – nahrazuje jeden výstupek zubu.

Overlay – nahrazuje dva a více (až všechny) výstupky zubu.