Image

Vstupní vyšetření

Je to první kontakt s naší klinikou v rámci celkové analýzy stavu vašeho chrupu. Je velmi důležité se dostavit o 15 minut dříve před objednacím termínem, skrze vyplnění vstupního neboli anamnestického dotazníku, který je nezbytný pro založení zdravotní karty. Budete vyplňovat údaje o svém zdravotním stavu, osobní údaje a osobní preference.


NEZAPOMEŇTE SI S SEBOU PŘINÉST PLATNOU KARTIČKU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY A SEZNAM LÉKŮ, KTERÉ UŽÍVÁTE.

  • Zhotovení rentgenového snímku OPG/CBCT, díky kterému lze odhalit i malé zubní kazy v počátečním stádiu, kazy v mezizubním prostoru a schované pod výplněmi a korunkami, které při běžné prohlídce v ústech nelze zjistit. 
    • Následuje vstup do ordinace, kde lékař provede celkovou prohlídku dutiny ústní, včetně měkkých tkání, kontrola všech zubů a zaznamenání do zubního kříže, kontrola výplní a protetiky.
    • Zhotovení malých, intraorálních snímků.
    • Stanovení léčebného plánu, doporučení lékaře, naplánování dalších návštěv.