Image

Stomatochirurgie

Stomatochirurgie neboli stomatologická chirurgie, je užším oborem maxillofaciální, jinak též ústní a obličejové chirurgie. Jak z názvu vyplývá, zaobírá se stomatochirurgie všemi problémy, které jsou úzce spjaty s ústní dutinou respektive, majícími svůj původ v zubu či zubech.

Z pohledu lékaře - chirurga je to věda, řemeslo a umění v jednom. Z pohledu pacienta mnohdy neblahá vzpomínka na probdělou noc, unaveného lékaře z noční služby, strach z bolesti. Vždyť mnohým (kolegy nevyjímaje) začíná tuhnout krev v žilách a ozývají se všechny zanedbané zuby najednou už jen při vyslovení kořene slova „stoma".

Chirurgie je invazivní obor, takže dojde-li na ni, byly už nejspíš provedeny nebo vyloučeny všechny konzervativní postupy. Má-li chirurg pomoci, je často nutné spolu s „bolístkou" (třeba zánětlivým ložiskem) odstranit také nějakou část postižené tkáně (excize), orgánu (resekce, amputace), či orgán celý (-ektomie, extrakce, enukleace). Z tohoto pohledu je vlastně chirurgem každý stomatolog, poněvadž vrtá-li zub, preparuje živé tkáně.

Jsou-li lékař a pacient v tomto momentu vystaveni časové tísni, komunikace se hroutí a narůstá stres. Naopak klid, vstřícnost a pochopení působí na psychiku pacienta přímo zázračně.

Není-li tedy jiného východiska, než se chopit skalpelu, musí tak být učiněno promyšleně, rozhodně, rychle, přesně a hlavně bezbolestně. Získat důvěru pacienta není jednoduchá záležitost a každý chirurg je pak jen takovým chirurgem, jakým dokáže být anesteziologem (popř. jakého má anesteziologa). Naštěstí jsou dnes k dispozici prostředky jako analgetika (léky proti bolesti), anestetika a sedativa (zjednodušeně - látky navozující lokální znecitlivění nebo celkovou změnu vědomí ).

Naprostá většina stomatochirurgických zákroků je prováděna ambulantně v lokální anestezii, kdy jsou v podstatě přechodně chemicky „vypojena" nervová vlákna přenášející nervové vzruchy bolesti. Znecitlivěná oblast je pacientem vnímána jakoby zmrzlá. Bolest je eliminována a celé ošetření je velice dobře snášeno.
Současná technika, medicína a farmacie nabízí obrovské možnosti jak chirurgii usnadnit jak chirurgovi, tak nemocnému. V konečném důsledku však vždy bude na člověku, využije-li lidský přístup.